Kontakt och frågor

KONTAKT: Erik Berg, projektlots

E-POST: info@egnahemsfabriken.se

TELEFON: 070-3022574

Situationsplan:

Egnahemsfabriken ansvarar för planering och genomförande av sju bostäder i nästa etapp av Utsiktens ekoby, vid foten av skogsträdgården och intill gemenskapsladan i Ekobyn. Huset ritas av Rebecka Larsson, Tinna Harling och Erik Berg från Egnahemsfabriken. Detta är vårt första flerbostadshus.

Till intresseanmälan!

Arkitekt: Rebecka Larsson

Typ av projekt:

Flerbostadshus

Antal bostäder:

7 st.

Läge:

Lantligt i ekoby på Orust

Upplåtelseform:

Kooperativ hyresrätt

Projektform:

Byggemenskap

Öppet för nya medlemmar:

Ja

Plats och område

Utsiktens ekoby ligger vackert i sydvästorienterad sluttning ner mot Grindsbyvattnet, som är en insjö på ön Orust.

Omgivningarna är fulla av natur- och kulturmiljöer, rekreationsmöjligheter, skogar och öppna jordbrukslandskap.

Läs mer om Orust och bygget av Utsiktens ekoby på byns hemsida eller i Ekobyboken.

Orust – en levande ö

Orust, i Bohusläns kustband, är Sveriges fjärde största ö och en hel värld i sig själv. På Orust finns alla typer av landskap samlade: storskogar, insjöar, slätter, fjorder, berg och skärgårdar.

Ön utgör en egen kommun, med omkring 15 000 invånare uppdelade på landsbygd med små gårdar och byar samt de lite större tätorterna Svanesund, Ellös, Hälleviksstrand, Mollösund
Henån och Varekil.

Vid skogsträdgårdens fot

I hjärtat av Utsiktens ekoby finns Skogsträdgården Ravinen. En gemensam trädgård utformad utifrån de ekologiska principer och funktioner som bygger upp naturliga skogar och gör dem till produktiva, hållbara och friska ekosystem.

Skogsträdgården innehåller ätliga växter och träd från hela världen. Genom ravinen löper vindlande stigar som snor sig kors och tvärs över en bäck som utan brådska söker sig ned för branten mot Grindsbyvattnet.

Våra hus är placerade vid skogsträdgårdens fot, där bygatan möter vandringsleden Häradsvägen.

Arkitektur och kvarter

Vår arkitekt Rebecka Larsson har tagit fram ett kvarter med sju bostäder uppdelat i två faluröda huskroppar under tak med lertegel och solceller. Samtliga bostäder har egen uteplats och vyer över landskapet.

 

Utformningen kommer ligga till grund för fortsatt bearbetning av husen och de enskilda bostäderna tillsammans med byggemenskapen. En detaljplan för området har utarbetats, vilket är en förutsättning för byggnation i enlighet med gestaltningen.

Både socialt och avskärmat

Planeringen av byggnationen på tomten har skett med utgångspunkt i tanken att bebyggelsen ska bidra till en förstärkt bykänsla vid Utsiktens fot och skapa ett nytt torg för hela ekobyn.

Samtidigt har vi velat fånga in det öppna landskapet ned mot Grindsbyvattnet och skapa en skyddad och varm trädgårdssida mot söder.

Planlösningar

Samtliga bostäder har en öppen planlösning med en social yta där vardagsrum och matplats vetter mot en större uteplats i sydlig/sydostlig riktning. Genom stora glaspartier har bostäderna utblick över den gemensamma trädgården och det öppna landskapet bortom.

De två mindre bostadstyperna har rymliga loft med bländfritt norrljus via takfönster. Loften ger extra rymd och utrymme i bostaden.

Den större bostadstypen är utformad som radhus i två våningar. Här finns möjlighet till att även planera in en tredje våning under taket genom att använda en takkupa.

Bättre hus med byggemenskap

En byggemenskap är ett socialt sätt att beställa ett hus tillsammans. I en byggemenskap kan medlemmarna både påverka eller, om de vill, helt och hållet styra resultatet.

En byggemenskap ställer högre krav på deltagarnas engagemang, men ger samtidigt större möjligheter att både lära sig mycket, och att forma sin livsmiljö. Det ger också en möjlighet att sänka boendekostnader genom att man kan välja bort sådant som inte är intressant för en.

I en ”lotsad byggemenskap” som detta är så finns det samtidigt hela tiden en professionell vägledning som hjälper gruppen att balansera mellan drömmar och kostnader.

Dammen i botten av skogsträdgården Ravinen

Dammen vid Skogsträdgårdens fot, på andra sidan stengärdsgården placeras den nya bebyggelsen.

Trädbeskärning i skogsträdgården Ravinen

Trädbeskärning i Skogsträdgården som har träd från hela världen.

Ingången till Skogsträdgården Ravinen från toppen av dalen.

Ingång till skogsträdgården från dalens topp.

Tillsammans med:

Utsiktens ekoby