Typ av projekt:

Egnahem i småhus (15-90 kvm BOA)

Antal bostäder:

15-25

Läge:

+60 m över havet i Husebybergen, Ellös, Orust

Upplåtelseform:

Ägarrätter och hyrköp

Projektform:

Samordnat och handlett självbyggeri

Öppet för intresseanmälningar:

Ja

Egnahemsfabriken planerar för nya bostäder i ett samlat modernt Egnahemsområde i Husebybergen i Ellös, på Orust. Projektet är ett unikt innovationssamarbete med Orust kommun, Ekobanken, Mikrofonden, Föreningen för Byggemenskaper, Göteborgs universitet och med finansiellt stöd av Vinnova. En ny väg till en egen bostad för dig som vill bygga själv – för att ha råd och för att få det så som du själv vill ha det.

Läs mer om upplägget!Till intresseanmälan!Planerade aktiviteter

Bygg ditt eget hus själv – tillsammans med andra

I Husebybergen kommer du kunna bygga ditt eget hem i ett sammanhang där du samtidigt har sällskap av andra självbyggare och stöd av en gemensam organisation – en lokal egnahemsförening.

 

Som självbyggare i området har du möjlighet att göra det mesta själv – eller ta hjälp av dina grannar och av den lokala egnahemsföreningens snickare.

 

Vi samordnar och tillhandahåller en byggplattform som stöttar alla egnahemsprojekt med teknisk och ekonomisk rådgivning, projektering, bygglov, punktinsatser under byggnation, planering, logistik och materialinköp, verktyg och försäkringar mm.

En varierad småskalig bebyggelse

Byggrätterna och tomterna i Husebybergen är små i jämförelse med dagens typiskt sett överstora villor.

Istället möjliggör vi för dig som vill bygga lite billigare och enklare: allt mellan ett tiny house (20-30 kvm) och upp till 90 kvm bostadsyta. Alla byggrätter har egen trädgård runt bostaden.

Området delas in i ett 20-tal tomter, detta ger en täthet och närhet runt den genomgående bygatan som påminner om en traditionell by.

Medskapande design och planering

Ett antal gemensamma hustyper är under utveckling för dig som inte vill uppfinna hjulet själv, men det finns också utrymme för helt egna husmodeller och för variation av grundtyperna – i Husebybergen får fantasin och lekfullheten blomstra.

För dig som vill utforma din bostad själv organiserar vi en medskapande designprocess där du designar ditt eget hus tillsammans med andra självbyggare, med stöd av arkitekter.

Permakultur för en levande värld

Vi planerar Husebybergen med ett permakulturellt perspektiv. Det innebär bland annat att tomterna och byggnaderna anpassas efter naturen och att vi arbetar med tillvaratagande av de resurser som finns i form av stora träd, solsluttningar, odlingsbar mark, läiga hörn och berg i dagen.

Inom området planerar vi för biologisk mångfald och odling, vi tar vara på vattnets kretslopp och förbereder för en skogsträdgård.

 

Preliminär tomt- och situationsplan

En alternativ väg till egen bostad

I samverkan med Orust kommun och med finansiella aktörer inom innovationsprojektet Egnahem För Alla skapar vi i Husebybergen förutsättningar att bygga med mindre ekonomiska medel och att istället använda en större egen arbetsinsats. Istället för kontantinsats kan du lägga in din tid i bygget.

 

Bland de verktyg vi använder för att sänka totalkostnaden finns möjligheten att bygga med tomträtt – istället för att behöva köpa tomtmarken från kommunen kan du välja att arrendera den.

 

Genom små och yteffektiva byggrätter, professionellt stöttat självbyggeri, gemensam materialupphandling och organiserade byggbrigader har du möjligheten att ytterligare sänka produktionskostnaden för ditt boende.

Orust – en levande ö

Orust, i Bohusläns kustband, är Sveriges fjärde största ö och en hel värld i sig själv. På Orust finns alla typer av landskap samlade: storskogar, insjöar, slätter, fjorder, berg och skärgårdar.

Ön utgör en egen kommun, med omkring 15 000 invånare uppdelade på landsbygd med små gårdar och byar samt de lite större tätorterna Svanesund, Ellös, Hälleviksstrand, Mollösund
Henån och Varekil.

Ellös mellan berg och fjord

Ellös är beläget vid Ellösfjorden på den västra sidan av Orust. Orten växte fram som ett fiskeläge på 1600-talet. Fisket är fortfarande betydelsefullt, men idag är Ellös kanske framförallt bekant som ett centrum för båtbyggande. Ellös har cirka 1000 invånare, förskola, skola F-6, flera restauranger, hotell, mataffär och god samhällsservice.

En hemlig dalgång på höjden

Knappa tusen meter från havet, men 70 meter över havsytan. Husebybergen är beläget högt upp i Ellös med ett vackert läge. På toppen av berget öppnar sig utsikten mot västerhavet. I skydd nedanför kommer havsvindarna inte åt, här ligger den smala dalen med ett gynnsamt mikroklimat.

Ladda ner aktuellt faktablad (april 2022) med mer information om förutsättningar och upplägg. Klicka på bilden till höger, eller följ denna länken!

Vill du bygga och bo här?

Gör en intresseanmälan!

Är du intresserad av att bygga och bo i Egnahem Husebybergen? Under våren 2023 ansvarar startgruppen för att göra en kompletterande intagning av ytterligare 10-tal deltagare. Du hittar en knapp för anmälan här när kompletterande intagningen är öppen.

Egnahem För Alla och egnahemsområde Husebybergen utvecklas av Egnahemsfabriken i samarbete med:

Kontakt och frågor

KONTAKT: Tinna Harling, projektledare

E-POST: tinna@egnahemsfabriken.se

TELEFON: 073-4264250