Skip to main content

Anmälan till Egnahem i Husebybergen

Är du intresserad av att bygga och bo i Egnahem Husebybergen? Fram till den 12 maj 2024 har vi en ny intagning av nya medlemmar.

Har du frågor om anmälan eller innehållet på sidan, kontakta projektledaren Tinna Harling: tinna@egnahemsfabriken.se eller Lisa Heller, ordförande Husebybergens Egnahem: husebybergen@egnahemforalla.se

Välkommen att lämna in din anmälan för att delta i Egnahemsområde Husebybergen!

Projektsidan för egnahemsområde Husebybergen finns här. Nedanstående anmälningsformulär ska fyllas i av dig som vill medverka i utvecklingen av Egnahemsområde Husebybergen.

HUR GÅR URVALET TILL?

Eftersom Egnahemsområde Husebybergen byggs och utformas av oss gemensamt, och därefter ska vara socialt hållbart över lång tid, är sammansättningen av deltagargruppen ett av områdesutvecklingens viktigaste moment. Alla som är intresserade kan tyvärr inte få plats i området.

Urvalet av deltagare i området görs i flera steg:

  • I steg 1 (vår 2022) gjorde Egnahemsfabrikens projektgrupp ett urval till en startgrupp. Urvalet baserat på principer för social resiliens, nästan samma urvalskriterier som beskrivs i dokumentet som ligger i högerkolumnen. I detta steget valde vi ut 10-12 hushåll.
  • I steg 2 (startade från och med våren 2023) kompletteras startgruppen löpande med fler deltagare för att fylla upp området. I det skedet är det upp till den konstituerade Egnahemsföreningen att göra urvalet och formulera kriterierna,  som kan läsas i dokumentet till höger.

ANMÄLNINGSFORMULÄR