När Coronapandemin omöjliggjorde nära möten blev de äldsta som tillhör riskgrupperna för att smittas dubbelt utsatta. Å ena sidan sårbara – å andra sidan isolerade från anhöriga. Egnahemsfabriken hjälpte äldreboenden på Tjörn med att bygga totalt 6 st plexiglasskärmar för kommunens boenden för att möjliggöra säkra möten.

Skärmar för möten i pandemitid

Egnahemsfabriken anlitades av Tjörns kommun genom plattformen Alla Tillsammans för att tillverka skärmar till kommunens äldreboenden.

De mobila skärmarna byggdes under maj 2020 av Egnahemsfabrikens medlemmar och levererades till äldreboendena Valåsen, Lilldal, Tubberöd, Kvarnbacken och Tubberöd.

Projektet var ett samarbete med Äldreomsorgen Tjörn och civilsamhällets samverkansplattform Alla Tillsammans