Hur små kan hus göras och ändå vara praktiskt användbara? Det riktigt lilla huset är en helt egen art, som just genom sin litenhet öppnar upp för helt nya användningsområden. I grundkurs för självbyggare 2022 byggde deltagarna fem stycken mikrohus, vart och ett blott 1×1 kvm i fotavtryck. Det blev fem karaktärsstarka individer som hamnat på olika platser, med olika funktioner.

Typ av projekt:

Minihus i regelstomme

Storlek:

5 x 1 kvm

Läge:

Dalarna, Göteborg, Gerlesborg m fl

Projektform:

Kursbygge i grundkurs för självbyggare 2022

Bygge i kursform

Grundkurs för självbyggare 2022 genomfördes under sex helgträffar, var tredje helg, med start under vintern och målgång i juni när sommaren var utslagen.

Under kursen rörde vi oss genom de olika moment som ingår i husbyggnation, bjälklag, stomme, tak, panel, isolering, fönstermontage, målning osv. Praktik varvades med teori och umgänge, trähusbygget kompletterades med murning.

BYGGARE

Att lära genom att göra

Idén i grundkurs för självbyggare är att lära genom görandet. När handen får prova på momenten i ett socialt sammanhang tillsammans med andra som också lär sig, växer ny kunskap genom erfarenhet.

HUSEN