Geodetiska kupoler, eller geodomes, som de också kallas, är en enkel men genialisk typ av konstruktion. Med mycket liten materialanvändning kan en stor volym inneslutas genom användning av ett rymdfackverk som monteras i en nätliknande struktur. Konstruktionen blir lätt, men stark. Vi utforskade bygget av en geodetisk kupol i vår domekurs våren 2022, under ledning av den tyska snickaren Stefan Lipp.

Typ av projekt:

Geodetisk kupol / scentak

Storlek:

6 meter diameter, 4 meter höjd.

Läge:

Scenen, Egnahemsfabriken, Tjörn

Projektform:

Kursbygge, maj 2022

Domedagen kom!

Kupolen vi byggde har en diameter på 6 meter och en höjd på nästan 4 meter. Under loppet av första byggdagen tog vi oss från en hög med råmaterial till ett färdig kupolbygge.

Efter en gedigen teoretisk introduktion och genomgång av ritningar arbetade deltagarna i cirkulerande stationer med prefabriceringen av delar till kupolen. Fyra olika längder tillverkades av 2″2-virke som snedfasades och försågs med beslag i ändarna.

BYGGET AV KUPOLEN

TILLVERKNING AV LIMTRÄBALK