Att mura upp väggar med trästumpar, ved och lerbruk är en gammal teknik för att åstadkomma husväggar som blir både rejäla och vackra, med en liten materialinsats och till en låg kostnad. Metoden är förhållandevis arbetsintensiv, men svårslaget materialsnål, baserad på helt förnybara material och med ett helt unikt uttryck och formbarhet.

Typ av projekt:

Experimentell konstruktion med trä och lera

Storlek:

1,5 kvm

Läge:

Tjörn

Projektform:

Kursbygge hösten 2022

Bygget

Sista helgen i november 2022 byggde vi upp väggarna i kubbhusteknik (även kallat knubb) under ledning av arkitekten och ekobygginnovatören Anna Sundman som driver arkitektkontoret Theory Into Practice och är medlem i det europeiska nätverket Building Impact Zero Network.

Anna lotsade deltagarna genom bygget där vi kombinerade teoretiska utblickar med praktiskt görande, god mat och roligt arbete – en lärorik och givande helg som gav inspiration, grundläggande verktyg och erfarenheter för att genomföra ett eget kubbhusbygge.

BYGGET

Ett hus av jorden

Med kubbhusteknik är det möjligt att bygga självbärande konstruktioner och raka såväl som böjda väggar – på samma vis som med tegelstenar. Som mursten kan användas allt från spillet från brädgården till ved från egna tomten.

Under kursen lärde vi oss om att skapa den rätta lerblandningen och att bygga själva väggen, att tänka såväl konstruktivt som estetiskt.

Vi provade på att mura med olika typer av träspill och ved. Resultatet blev ett skjul som nu har fått en permanent plats i Egnahemsfabrikens trädgård. Nu undersöker vi hur konstruktionen klarar sig över tid.

BYGGMETODEN