Ett hönshus byggdes av deltagarna i Vi Bygger Tillsammans 2022. Utgångspunkten var en vagn som fanns i Billströmska Folkhögskolans ägo – eftersom huset skulle bli mobilt.

Typ av projekt:

Mobilt hönshus

Storlek:

4 kvm

Läge:

Billströmska folkhögskolan, Tjörn

Projektform:

Bygge av studenterna i Vi Bygger Tillsammans 2022

Ett mobilt hönshus till folkhögskolans hönor

Först tog kursdeltagarna fram ritningar på olika varianter. En väg valdes, en variant med ett torn på taket. En stomritning togs fram utifrån skisserna och sedan
kunde bygget börja. Studenterna i Vi Bygger Tillsammans hade själva ansvar för att planera och genomföra bygget.

BYGGET

FÄRDIGA HÖNSHUSET