Byggbrigad 24-31 juli

Veckan den 24-31 juli byggde ett 30-tal volontärer tillsammans totalt tre kiosker i en byggbrigad i Håbol i Dalsland. Vi kommer att uppdatera sidan med mer information om projektet framöver. För stunden arbetar vi på en rapporteringssammanställning av allt som blev gjort under en intensiv och minnesvärd vecka.

  • Moment: Under brigaden gavs möjlighet att prova på många olika moment vid sidan av att vara med och bygga på husen. En höjdpunkt var järnsmidet med Jessica Fleetwood på Not Quite.
  • Frågor: Maila till erik@egnahemsfabriken.se eller ring 070-30225574. Erik Berg är namnet på vår trevliga brigadledare.

Gör din anmälan här

Projektet Eds andra kiosk genomförs sommaren 2021 med stöd av ArkDes och i samarbete mellan Egnahemsfabriken, Dare2Build, Jessica Fleetwood från Not Quite och Erik Normark från Håbol i Dalsland, som är projektets initiativtagare.

Projektet handlar om att uppföra en 18 kvm stor kulturkiosk i den lilla orten Håbol, i Dals Eds kommun, utformad efter en historisk förlaga uppförd av George Zackariasson 1929.

I en social byggprocess med enkla medel etableras en ny småskalig mötesplats och ett nytt offentligt rum, som kan stimulera utveckling och forma en ny berättelse.

Dalsland, väster om Vänern, har kallats för Sveriges mest bortglömda landskap. Trots trolsk och storslagen natur är Dalsland idag kanske främst känt för en 90-talsfilm om tristessen i Åmål och för fabriksnedläggningar som slagit hårt mot landskapet. Under de senaste decennierna har folkmängden legat stilla omkring 50 000, men under ytan minskar antalet unga och familjer medan andelen pensionärer stadigt ökar. I spåren efter strukturomvandlingar och urbaniseringskoncentration, behöver Dalsland finna nya vägar till sin egen framtid.

Här har kulturinitiativ som Not Quite i Fengersfors och Stenebyskolan i Dals Långed visat sig ha stor betydelse för att förändra föreställningar, generera ny inflyttning och utveckla nya näringar.

Vi vill med projektet Ed:s andra kiosk omsätta teorier om platsutveckling och mötesplatsbyggande i en utforskande praktisk tillämpning, genom ett ingrepp i samma anda som bland annat Not Quite står för.

I en social byggprocess med enkla medel och efter historisk förebild etableras en ny småskalig mötesplats och ett nytt offentligt rum, som kan stimulera en annan utveckling och forma en annan berättelse. En kulturinjektion som vi hoppas kan ge ringar på vattnet.

Genom projektet vill vi undersöka vad som krävs för att skapa ett nytt offentlig rum. Räcker det med att tillföra en kiosk? Hur kan kiosken i sin tur fungera som sammankopplare mellan lokala nätverk? Vilken kombination av funktioner behövs för att platsen ska fungera på sikt?

Genom projektet utforskas samtidigt processens betydelse; delaktighet i design, planering och byggande, kommunikation med bygden, betydelsen av att det nya blir en del av platsens historia.

Initiativtagare till kiosken i Håbol är Erik Normark, infödd dalslänning. Under 2020 har Erik Normark tillsammans med sin dotter Lou och med input från vänner och arkitekter arbetat med utformning av kiosken utgående från den historiska förlagan.

Kiosken placeras på privat tomtmark invid ett vägskäl mellan Henneviken / Näs / Tuvan, en punkt som utgör en naturlig mötesplats i den lokala geografin. Här finns även områdets brevlådor och många passerar, särskilt sommartid: cyklister, scouter, motorcyklar, veteranbilar. Placeringen är synlig och tillgänglig och funktionen skapar en ny referenspunkt i den lokala ”mentala terrängen”.

En del av projektet handlar om mötet mellan den privata sfären och det offentliga rummet. Butiker, caféer och kiosker är alltid beroende av det offentliga rummet men är också samtidigt med om att skapa det. Genom sittbänkar, skärmtak, belysning, utställda krukor mm definieras den offentliga platsen runt kiosken. Samtidigt skall den lilla kiosken i sin bakre del ha plats för den mer privata funktionen övernattning!

Eds andra kiosk är inte bara tänkt som en kiosk utan också som en kulturscen och som ett besöksmål. Därför kallar vi det för en Kulturkiosk. I begreppet ligger att kiosken vid sidan av en lekamlig spis även skall erbjuda andlig dito.

– Önskas endast kaffe eller kaffe med dikt?

– Får det lov att vara en mikroskopisk reproduktion av
en Bruegelmålning till glassen?

På ena ytterväggen vill vi integrera ett konstgalleri som exponerar lokal konst och hantverk samt näringslivshistoria om dalsländsk kioskkultur i samarbete med länsmuseet.

Kioskerna har haft en historisk betydelse som gränsöverksridande lokala mötesplatser – deras succesiva försvinnande har vart en stor förlust.

Förhoppningen är att den enkla affärsverksamheten på
en oväntad plats ska uppmuntra fler att öppna små kulturkiosker som genererar nya mikrooffentligheter.

Med stöd från:

Tillsammans med: