Egnahemsfabriken har under våren 2020 uppfört nya projektytor på fabriken i Svanvik. Projektytorna består av 250 kvm stora avgrusade områden omgärdade av rödmålade plank. Bygget genomfördes av Egnahemsfabrikens personal Alaa, Raed, Rahman och Christian. Markarbeten av lokala entreprenören Magnus och föreningens medlemmar deltog i spikning och målning.

Infrastruktur för självbyggare

Varför har ni satsat på projektytorna?

– Vi behövde fler arbetsytor för våra egna och självbyggares byggprojekt och diskuterade hur vi skulle åstadkomma det. Det var olika alternativ på pappret, alltifrån att beställa en färdig stålhall eller sätta upp ett pvc-tält, men i slutändan landade vi i ytor som är öppna mot himlen och avgränsade av röda plank.

Varför den utformningen?

– En kombination. Det var billigare, vi ville göra det själva och det skulle bli ett positivt tillskott till platsens utseende och karaktär, vilket vi inte upplever att industrihallar och tält blir på samma sätt. Man ska uppleva de byggprojekt som pågår, nu går det att se att det pågår ett bygge av ett hus på ytorna, utan att samtidigt behöva störas av det. En perfekt kombination.

Hur finansierade ni investeringen?

– Ja, Egnahemsfabriken är en verksamhet som hela tiden jobbar med lite pengar och den här investeringen är inget undantag, vi fick väga varje krona. Vi har lyft ett investeringslån från Ekobanken. Ytorna självfinansierar kapitalkostnaden genom uthyrning till projekt och självbyggare.

Blir det fler projektytor?

Vi får väl se. I någon form kan det nog bli det. Nu ska vi först trimma in dessa och se hur de funkar för byggprojekt av olika slag. Vi kommer också arbeta vidare med att vidareutveckla utrustningen på ytorna.

Hur gick bygget till?

– En stor del av bygget gjordes av Alaa, Raed, Christian och Rahman, våra duktiga snickare. Men vi är även flera andra från föreningen som hjälpt till med att spika och måla och planera.