En annan landsbygd

175 kr

Den intervjubaserade boken En annan landsbygd – om gestaltad livsmiljö på landsbygden är skriven och sammanställd av arkitekten Angelica Åkerman och presenterar röster och platser som sällan träffas av den svenska samhälls- och bostadsdebattens strålkastarljus.

När det offentliga samtalet om arkitektur och bostadspolitik gärna fokuserar på storstadens problem och utmaningar, vänder En annan landsbygd i stället blicken mot byar, gamla bruksorter och avfolkade kustsamhällen.

Förlag: Rian designmuseum (2020), 159 s.

Angelica Åkerman är sedan 2023 styrelseledamot i den ideella föreningen Egnahemsfabriken.

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Den intervjubaserade boken En annan landsbygd – om gestaltad livsmiljö på landsbygden är skriven och sammanställd av arkitekten Angelica Åkerman och presenterar röster och platser som sällan träffas av den svenska samhälls- och bostadsdebattens strålkastarljus. Om det offentliga samtalet om arkitektur och bostadspolitik gärna fokuserar på storstadens problem och utmaningar, vänder En annan landsbygd i stället blicken mot byar, gamla bruksorter och avfolkade kustsamhällen.

Massmedias och forskarvärldens fokus på storstädernas bostadsbrist har skymt det faktum att många glesbygdskommuner också har bostadsbrist. Undersökningar visar också att många fler än de som idag bor på landsbygden skulle vilja flytta dit, men det begränsade utbudet av hyresbostäder och arbetsmöjligheter hämmar denna möjliga ”gröna våg”. Byggemenskaper, bostadskooperationer och omvandlingar av tomma industrilokaler är en del av de initiativ som presenteras i boken och som kan ge fler möjlighet att bo på landsbygden.

Genom intervjuer med arkitekter, forskare, kulturarbetare, fastighetsägare och eldsjälar ger boken inblick i de möjligheter till ökat bostadsbyggande och nya sociala och kulturella sammanhang som finns på olika orter. Tonvikten ligger på att låta intervjupersonernas personliga engagemang och kunskaper komma till uttryck. Men författaren ramar också in intervjuerna med historiska och teoretiska perspektiv. En fråga som återkommer i boken är vem som ska ta ansvar för utvecklingen på mindre orter – är det självorganiserat, ideellt arbete som är nyckeln till framgång eller borde myndigheter, regioner och kommuner ta ett större ansvar?

Angelica Åkerman är sedan 2023 styrelseledamot i den ideella föreningen Egnahemsfabriken

Ytterligare information

Vikt0.425 kg

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”En annan landsbygd”