Skip to main content

Kultur och mat – basen i civilisationen

Livet består av många delar. Utan mat skulle vi dö och utan kultur skulle vi försmäkta av tristess och meningslöshet. Egnahemsfabriken är en plats där kultur och mat är lika viktigt som byggande.

Kulturscenen

Mat och prat

Pizzeriaprojektet

Uteköket

Café Prat