EgnahemEtt är utformat för att kunna användas som ett komplementhus året om, med en total boyta på 20 kvm, plus 9 kvm i loftutrymmen (med sitt/ligghöjd). Utvändiga mått är 3,1 x 8 meter och totalhöjden är 4 meter vilket innebär att huset ryms inom måtten för ett Attefallshus.

EgnahemEtt – vårt första sociala byggprojekt

Leave a Reply