Skip to main content
Category

Forskning

Kopplingen till en praktikinvolverad forskning är en central byggsten för Egnahemsfabriken Tjörn.

Genom forskningsmedverkan får vi möjlighet att dokumentera och följa upp nyttan och effekterna av de sociala design- och byggmetoder vi tillämpar – många gånger svårmätbara värden av kvalitativ natur.

Vi samarbetar med flera akademiska institutioner, bland annat Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers och Gothenburg Research Institute på Göteborgs Universitet. Genom samverkan kan Egnahemsfabrikens deltagardrivna design och byggande användas som en utgångspunkt för forskningsprojekt och för verklighetslabb där teori kan omsättas i praktik.

Har du frågor om forskningssamverkan och forskningsprojekt vid Egnahemsfabriken? Kontakta Jenny Stenberg – Seniorforskare, GRI/Göteborgs Universitet – jenny.stenberg@gu.se