web analytics
Skip to main content

Ta saken i egna händer

Med projektet ska Folkateljén – som kombinerar cirkulära metoder för textila material med traditionella hantverk – utvecklas inom konceptet Hållbart Hantverk. Tanken är att ge fler möjligheten att upptäcka handens kraft och kreativitetens energi som stärker en själv och i uppskalad form samhället i stort. Ytterligare ett mål för Folkateljen är att knyta an till kommunens Agenda 2030-arbete och föra diskussionen vidare kring hantverkande, hållbarhet, konsumtion och produktion.

Projektledare: Annika Westlund

Finansiär: Nämnden för Hemslöjdsfrågor

Budget: 30 000 SEK

Tidsperiod: sept 2022 – maj 2023

Medverkande: Tjörns kommun: Egnahemsfabriken

Fallstudieområde: Tjörn

Åsa Isacson

Author Åsa Isacson

More posts by Åsa Isacson

Leave a Reply