web analytics
Skip to main content

Slöjdkiosken

Med projektet arrangerade Slöjdkiosken åtta öppna slöjdkiosker baserade på cirkulära verkstäder för textila material, förankrade i äldre hantverk men med tydligt fokus på att koppla an till miljötänkande och återbruk. Under hösten hölls slöjdkiosken öppen varje onsdag med verkstäder för olika textila bruksföremål. 

Projektledare: Annika Westlund

Finansiär: Nämnden för Hemslöjdsfrågor

Budget: 30 000 SEK

Tidsperiod: Hösten 2021

Medverkande: Tjörns kommun

Fallstudieområde: Tjörn

Åsa Isacson

Author Åsa Isacson

More posts by Åsa Isacson

Leave a Reply