web analytics
Skip to main content

Tillsammans bygger vi – en metod för unga självbyggare att skapa hem och mötesplatser

Projektet handlar om att sprida kunskap om en innovativ designmetod för självbyggare till unga människor. Målgrupp är nyanlända och ungdomar uppvuxna på orten. Syftet är att nyttiggöra kunskap som vi har utvecklat i två Vinnova-finansierade projekt på Tjörn. Det är alltså utveckling och spridning av designmetoden som är i fokus, och den känsla av ökad kraft som den genom ”learning by doing” förmedlar till unga, vilket gör dem redo att tänka tanken att forma och bygga sitt eget hem. 

Projektledare: Jenny Stenberg, Chalmers ACE. [jenny.stenberg@gu.se]

Finansiär: Formas.

Budget: 2 miljoner SEK.

Tidsperiod: Nov 2019–Okt 2021

Medverkande: Jenny Stenberg, Chalmers ACE; Tinna Harling, Anna Berglund, John Fjällbrant, Anton Axell, Martin Tomingas, Ellen Bengtsson med familj, Egnahemsfabriken; Cathrine Berntsson, Anna-Karin Leverin, Fabian Hagström, Britt-Marie Rastman, Ahmed Salawada, Tjörns kommun; Andreas Hansen, Studieförbundet Vuxenskolan.

Fallstudieområde: Tjörn.

Web: codesigncities.se/together

Länkar:

Slutrapport 2022:

Slutrapport 2021:

Åsa Isacson

Author Åsa Isacson

More posts by Åsa Isacson

Leave a Reply