web analytics
Skip to main content

Socialt bostadsbyggande av och med nyanlända, unga och äldre

Ett husfabrik och mötesplats där nyanlända och grupper utanför bostadsmarknaden tillsammans med civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer kan utveckla och bygga småhus för eget boende. Projektet går ut på att bygga billiga bostäder för nyanlända, unga och äldre på ett sätt som integrerar de nyanlända i samhället, i samverkan mellan kommun, föreningsliv och civilsamhället. 

Projektledare: Tinna Harling

Koordinator: Joachim Widerstedt, Föreningen för byggemenskaper [joachim@widerstedts-fastigheter.se]

Finansiär: Vinnova.

Budget: 3,3 miljoner SEK.

Tidsperiod: Dec 2017–Nov 2019.

Medverkande: Joachim Widerstedt, Visionskompaniet; Tinna Harling, Röd Arkitektur; Erik Berg, Byggbrigaden och Inobi; Mona Hermansson, Ekopoolen; Jenny Stenberg, Chalmers ACE; Mikael Mangold, Rise; Mats Anderses, Karl-Ers Bygghantverk; Ann-Marie Myllykangas, Studieförbundet Vuxenskolan; Britt-Marie Rastman, Tjörns kommun.

Fallstudieområde: Tjörn.

Web: tjorn.egnahemsfabriken.se

Länkar: http://codesigncities.se/wp-content/uploads/2022/02/Forma-ditt-hem-sv-print-2021-05-27.pdf http://codesigncities.se/wp-content/uploads/2022/02/Create-your-own-home-eng-print-2021-05-27.pdf   

Åsa Isacson

Author Åsa Isacson

More posts by Åsa Isacson

Leave a Reply