web analytics
Skip to main content

Ditt lokala återbruksbibliotek

Kretsloppan är en iOS/Android app skapad av Egnahemsfabriken i samarbete med Orust Kretsloppsakademi och med stöd av Vinnova – Sveriges Innovationsmyndighet.

Appen stöttar en lokal hantering av återbruk där en bygd kan lägga upp sitt tillgängliga material, efterlysningar av material och pågående projekt. Fokus ligger på lokal logistik, återanvändande av resurser och synliggörande av återbruksprojekt.

Lägg upp återbruk i det lokala återbruksbiblioteket: mot kostnad, att byta eller att skänka

Skapa efterlysningar efter specifika material

Skapa projekt som visar upp vad du vill bygga: Koppla återbruket du hittar till projektet och se hur det växer fram både i appen och i verkligheten

Kretsloppan är open source – om man vill klona en kopia till sin egen bygd välkomnar vi varmt detta. Se länkar nedan för GitHub, och kontakta utvecklaren/projektledaren Åsa Isacson för mer information om hur man gör.

Projektledare & utvecklare: Åsa Isacson

Finansiär: Vinnova

Tidsperiod: April 2020 – July 2020

Medverkande: Egnahemsfabriken, Orust Kretsloppsakademi

Fallstudieområde: Tjörn

Web: App store och Google Play

Länkar: https://github.com/osaisacson/kretsloppan

I pressen:


Åsa Isacson

Author Åsa Isacson

More posts by Åsa Isacson

Leave a Reply