web analytics
Skip to main content

MICOLL – Migration och boende: Att möta flyktingars boendebehov genom kollaborativt bostadsbyggande 

MICOLL är ett forskningsprojekt som handlar om hur man kan bygga bostäder tillsammans och är särskilt inriktat på migranter som har bott längre eller kortare tid i landet. I den svenska delen av projektet vill vi förstå hur det skulle vara möjligt att forma en plats för detta i Bergsjön, Göteborg. 

Projektledare: Jaan-Henrik Kain, GRI, Göteborgs Universitet. [jaan-henrik.kain@gu.se]

Finansiär: JPI-Urban Europe.

Budget: 1,8 miljoner SEK inkl medfinansiering.

Tidsperiod: Jan 2021–Juni 2022.

Samarbetande länder: Sverige (projektledare), Storbritannien, Österrike.

Medsökande i Sverige: Jaan-Henrik Kain & Jenny Stenberg, GRI-GU; Marco Adelfio, Chalmers ACE; Jesper Bryngelsson, Henrik Nilsson, Kenneth Berglund, Hyresgästföreningen; Tinna Harling, Egnahemsfabriken; Britt-Marie Rastman, Tjörns kommun. 

Lokala samverkanspartners i Sverige: Navet, Bobini, Familjebostäder, Framtiden Bygg, Bergsjön 2021, Chalmers studenter.

Fallstudieområde: Bergsjön, Göteborg.

Web: http://micoll.org

Länkar: Test-bed Bergsjön https://vimeo.com/600324078  https://vimeo.com/645555787   Konferensen Socialt byggande   https://vimeo.com/655898167

Åsa Isacson

Author Åsa Isacson

More posts by Åsa Isacson

Leave a Reply