web analytics
Skip to main content

Bostadsinnovationer underifrån: att skapa bygg- och bogemenskaper för och med ekonomiskt svaga grupper

Det finns allvarlig bostadsbrist i Sverige vilket påverkar levnadsförhållanden för grupper med svagare ekonomi. Med den här initiativet lär vi från och vidareutvecklar tidigare forsknings- och innovationsprojekt och deras rikedom av samlad kunskap kring gemensamt byggande och boende för ekonomiskt svaga grupper, i syfte att konkret skapa bygg- och bogemenskaper för och med dessa grupper. 

Projektledare: Jaan-Henrik Kain, GRI, Göteborgs Universitet. [jaan-henrik.kain@gu.se]

Finansiär: Vinnova.

Budget: 4,8 miljoner SEK inkl medfinansiering

Tidsperiod: Nov 2021–Okt 2025.

Medverkande: Jaan-Henrik Kain, Jenny Stenberg, GRI-GU; Söderhamns kommun; Maria Nordström, Andreas Helgesson, Stenbacken boende och arbetskooperativ; Jesper Bryngelsson, Hyresgästföreningen; Tinna Harling, Egnahemsfabriken Tjörn; Föreningen för byggemenskaper; MICOLL-bostadsnätverket i Bergsjön.

Fallstudieområde: Att påbörja genomförande av program för bygg- och bogemenskaper för ekonomiskt svaga grupper i en eller flera svenska kommuner.

Web: http://codesigncities.se/housinginnovation

Länkar: http://codesigncities.se/svartlamon-stenberg-bryngelsson-2022-sv-v2/  http://codesigncities.se/svartlamon-stenberg-bryngelsson-2022-eng-v1/

Åsa Isacson

Author Åsa Isacson

More posts by Åsa Isacson

Leave a Reply