web analytics
Skip to main content

Att underlätta en ny landsbygd bortom BNP genom ett gemenskapsoperativsystem (COS) 

Projektet fokuserar på att tillsammans med två samhällen på landsbygden utveckla ett system för att sociala, tekniska och ekologiska omvandlingsprocesser stötta kollaborativ ekonomi och lokal självförsörjning baserat på specifika lokala förutsättningar.

Projektledare: Marco Adelfio, Chalmers ACE. [adelfio@chalmers.se]

Finansiär: Formas.

Budget: 8 miljoner SEK.

Tidsperiod: Dec 2021–Nov 2025.

Medverkande: Marco Adelfio & doktorand, Chalmers ACE; Jaan-Henrik Kain, Jenny Stenberg, GRI-GU; Ulises Navarro Aguiar, HDK; Tinna Harling, Egnahemsfabriken Tjörn; Caroline Bergmann, Uddebo.

Fallstudieområde: Tjörn and Uddebo.

Web: http://codesigncities.se/newrurality

Åsa Isacson

Author Åsa Isacson

More posts by Åsa Isacson

Leave a Reply