web analytics
Skip to main content

Samarbetsplattform för civilsamhället under krissituationer

Alla tillsammans är en plattform där Tjörns kommun och civilsamhälle samordnar insatser och behov för olika målgrupper inom kommunen i extraordinära situationer, så som Covid-19, eller flyktingströmmar från kriget i Ukraina.

Projektledare: Åsa Isacson [osa@egnahemsfabriken.se]

Finansiär: Tjörns Kommun

Budget: 24 000 kr

Tidsperiod: 3 Mars ->

Medverkande: Tjörns Kommun, Svenska Kyrkan, Egnahemsfabriken (Åsa Isacson, Erik Berg, Tinna Harling), Frivilliga Resursgruppen, Röda Korset, Rädda Barnen, Agapes Vänner, STO FN-förening, Naturskyddsföreningen, Studieförbundet Vuxenskolan, Frikyrkor på Tjörn, SPF Seniorerna Tjörnveteranerna, PRO Tjörn, PRO Kaprifolen, Guldkanten

Fallstudieområde: Tjörn

Web: https://tjorn.allatillsammans.se/

Länkar: https://tjorn.allatillsammans.se/

Åsa Isacson

Author Åsa Isacson

More posts by Åsa Isacson

Leave a Reply