web analytics
Skip to main content

Metoder för deltagande design och kollaborativt byggande

Syftet med projektet var att tillgängliggöra forskning för praktiker och en bred allmänhet genom att skriva en bok om Egnahemsfabrikens deltagande designmetod för invånare att utforma bostäder inför kollektivt självbyggeri.

Projektledare: Jenny Stenberg, Chalmers ACE. [jenny.stenberg@gu.se]

Finansiär: Adlerbertska

Budget: 175 000 SEK

Tidsperiod: Jan 2019–Dec 2019

Medverkande: Tinna Harling, Anna Berglund, Egnahemsfabriken

Fallstudieområde: Tjörn

Web: codesigncities.se

Länkar: http://codesigncities.se/wp-content/uploads/2022/02/Forma-ditt-hem-sv-print-2021-05-27.pdf http://codesigncities.se/wp-content/uploads/2022/02/Create-your-own-home-eng-print-2021-05-27.pdf

Åsa Isacson

Author Åsa Isacson

More posts by Åsa Isacson

Leave a Reply