web analytics
Skip to main content

Anmälan till Egnahem i Husebybergen

Denna skarpa intresseanmälan för deltagande i startgruppen för Egnahemsföreningen Husebybergen var öppen perioden 5 maj – 28 maj 2022.

Har du frågor om anmälan eller innehållet på sidan, kontakta projektledaren Tinna Harling: tinna@egnahemsfabriken.se

Välkommen att lämna in din skarpa anmälan för att delta i Egnahemsområde Husebybergen!

Projektsidan för egnahemsområde Husebybergen finns här. Nedanstående anmälningsformulär ska fyllas i av dig som vill medverka i utvecklingen av Egnahemsområde Husebybergen som en del av startgruppen.

VAD ÄR STARTGRUPPEN?

Under 2022-2023 driver Egnahemsfabriken utvecklingen av Egnahemsområde Husebybergen tillsammans med en delgrupp av områdets blivande invånare, kallad startgruppen.  Deltagare i startgruppen…

  • …medverkar i områdesdesignen och utformningen av helhet och delade funktioner;
  • …kan påbörja att skissa på tomter och bostäder;
  • …medverkar i urvalet av ytterligare egnahemsbyggare;
  • …har förtur till val av tomter i området;
  • …medverkar i bildandet av Husebybergens Eganhemsförening;
  • …får gratis fika/mat på träffar med startgruppen;
  • …får rabatt på byggläger och andra aktiviteter inom projektet under 2022;
  • …kan välja att lämna projektet.

Deltagare i startgruppen erlägger en startavgift på 300 kr samt därefter en serviceavgift på 100 kr per månad under 2022-2023 (återbetalas inte vid ett utträde).

HUR GÅR URVALET TILL?

Eftersom Egnahemsområde Husebybergen byggs och utformas av oss gemensamt och därefter ska vara socialt hållbart över lång tid, är sammansättningen av deltagargruppen ett av områdesutvecklingens viktigaste designmoment. Alla som är intresserade kan inte få plats i området.

Urvalet av deltagare i området görs i två steg:

  • I steg 1 (vår 2022) gör Egnahemsfabrikens projektgrupp ett urval och en sammansättning av en startgrupp. Vi gör urvalet baserat på principerna för social resiliens som beskrivs i dokumentet som ligger i högerkolumnen på denna sidan. I detta steget väljer vi ut 10-12 personer / familjer.
  • I steg 2 (vår 2023)* kompletteras startgruppen med fler deltagare för att få ett fullt område. I det skedet medverkar representanter från Egnahemsföreningen (startgruppen) i att göra urvalet och formulera kriterierna.
* Varför detta urval i två steg? Anledningen är att egnahemsområdet i kommande steg behöver preciseras och vidareutvecklas genom involvering av fler deltagare än Egnahemsfabrikens interna projektgrupp, men samtidigt inte fullt så många deltagare som det i slutändan totala antalet egnahemsbyggare.

ANMÄLNINGSFORMULÄR