web analytics
Skip to main content

Detta händer på Egnahemsfabriken


Tiny house forum 2022: bygg för aktiv downshifting

Billströmska Stenkyrkovägen 16, Kållekärr, Sverige

Tiny house forum 2022 - en heldag den 9 november, om små hus, tiny houses. Temat för årets forum är "Aktiv downshifting - hinder och möjligheter". Det övergripande målet med dagen är både att dela praktiska tips och att få en lägesbild av tiny house-rörelsens utveckling och vägar framåt, samt att erbjuda en mötesplats mellan Tiny house-byggare.

275 kr