Under 2019-2020 byggde vi ett nytt växthus för tillsammansodlingen på Egnahemsfabriken i Svanvik. Speciellt med detta hus är att det uppförts med nollbudget för materialen och genom flera byggbrigader.

Växthusbygge med nollbudget

Det nya växthuset omfattar totalt 80 kvadratmeter och innehåller förutom den södervända växthusdelen även förråd och Egnahemsfabrikens egen vedeldade pizzaugn. Växthuset  används av alla som odlar på Egnahemsfabriken, men även för möten och sociala aktiviteter.

Bygge