Vi arbetar för att det i någon av kommunerna Tjörn, Orust eller i Stenungsund skall avsättas kommunal mark för ett samlat egnahemsområde.

Ett egnahemsområde karaktäriseras av att det är

  • Planlagt för en samlad utbyggnad.
  • Innehåller små tomter (250-350 kvm).
  • Begränsade byggrätter (70-80 kvm byggnadsarea).
  • Tomterna upplåtes som kommunal tomträtt.
  • Tomterna upplåtes till egnahemsbyggare.
  • Möjliggör sammanslagning av tomter för små flerbostadshus.

Detta sammantaget sänker bygg- och boendekostnaden och lånebehovet dramatiskt, samtidigt som det möjliggör en tätare bebyggelsestruktur som premierar rörelser till fots och med cykel. Genom att kapa bort onödiga kvadratmeter sänks resurs- och energianvändningen. Samtidigt kan fler få tillgång till ägd bostad i eget hus och med egen trädgård. Genom att samordna egnahemsbyggare under byggtiden möjliggörs ett professionellt självbyggeri.

Läs mer om Egnahemsområden hos Egnahemsfabriken Riks.