Med projektstöd från Leader Södra Bohuslän genomför vi nu projektet Egnahemsfabrikens trädgård under 2022-2023. Vi kommer tillsammans forma trädgården i Svanvik till att bli en grönskande plats för odling, möten, byggande och omställning. 

Vi hoppas att trädgårdens framväxt ska kunna ge inspiration till hur det enkelt går att arbeta med trädgård, för såväl trivsel, estetik som matförsörjning utan stora medel, för våra odlingsytor spelar en viktig roll i det hållbara, cirkulära samhället.

Vi kommer att arrangera föreläsningar, öppna workshops och arbetsdagar inom temat trädgård. Vi kommer även att finnas på plats under Byggonsdagarna för att handleda odlingsnyfikna och anordna bytesdagar där vi kan byta fröer, plantor och skörd med varandra. 

Vi ser fram emot att möta alla er som är nyfikna på trädgård och odling och att vi tillsammans kan lära av varandra och experter inom ämnet. 

Varmt välkomna!

Typ av projekt:

Trädgård, odling och platsutveckling

Läge:

Egnahemsfabriken Tjörn

Projektform:

Genomförs av deltagare och anställda på Egnahemsfabriken under 2023 med projektstöd från Leader Södra Bohuslän